Bedrijfsplan 2019-2020

Hoofdlijnen bedrijfsplan 2019-2020                                       

Stichting Z heeft op basis van een interne analyse en gesprekken met de stakeholders van Z! geconcludeerd dat de krant succesvol kan zijn als in de komende jaren de volgende uitgangspunten worden behartigd:

 • Z! is een financieel gezonde sociale onderneming.
 • Z! heeft een breed draagvlak, dat zich uit in hoge verkoop van de krant en aanverwante producten.
 • Z! heeft een businessmodel (en bijpassende organisatie) dat is toegesneden op het ondersteunen van de verkopers, de productie en uitgifte van Z!.
 • Z! verdient niet alleen geld met de verkoop/distributie van de krant aan de verkopers maar ook met de verkoop van aanverwante producten.
 • Z! onderhoudt een geldstroom uit aanverwante activiteiten, producten en ‘geefgelden’ die tenminste voor 40% bijdraagt aan de begroting.

Om de krant voor de verkopers te behouden wil Stichting Z in de periode 2016 – 2018 de volgende doelen realiseren:

 1. Stichting Z organisatorisch zo inrichten dat de doelen van de stichting kunnen worden verwezenlijkt.
 2. Meer acties ontwikkelen t.b.v. de verkopers:

– Het gedifferentieerd benaderen van de verkopersgroep.

– Het aanbieden van verkooptraining aan de verkopers.

– Het aanbieden van Nederlandse les aan de verkopers.

– Met een groep vrijwilligers (‘De Buitendienst’) een brug creëren tussen de verkopers op straat en ‘kantoor’.

– Het uitbreiden van het aantal distributiepunten in de stad.

 1. Bestaande aanvullende inkomstenbronnen uitbouwen en onderhouden.

– Uitbreiden van het Vriendenprogramma.

– Aanvragen structurele bijdrages bij fondsen en/of sponsors

– Betaalde advertenties en/of coupons voor de krant binnenhalen

 1. De krant inhoudelijk verbeteren/aantrekkelijker maken.
 2. Met behulp van sociale media rond de krant onafgebroken aandacht voor de krant creëren.
 3. De gulle-gever-problematiek (mensen geven geld maar kopen de krant niet) structureel het hoofd bieden.
 4. Contacten leggen en onderhouden tussen de Z! en gelijkgestemde (journalistieke) initiatieven in Amsterdam.
 5. Contacten versterken en onderhouden met de andere Nederlandse en buitenlandse straatkranten (via het Keurmerk Straatkrant en het International Network of Street Papers).
 6. Ontwikkelen en vermarkten van aanvullende producten.