• logo

 • Boek een hotel via Z-HOTELS.NL en 3% van de rekening gaat naar Z!, zonder extra kosten!
 • Doneren

 • Vrienden van Z!

Bedrijfsplan 2016-2018

Hoofdlijnen bedrijfsplan 2016-2018                                                          

Z! voorziet al meer dan twintig jaar in een behoefte. Nog altijd zijn er mensen in Amsterdam die geen plaats vinden in de opvang voor daklozen en vervolgens tussen wal en schip terecht komen. Z! wil deze mensen helpen door ze de mogelijkheid te geven om de straatkrant te verkopen en hiermee hun eerste levensonderhoud te verdienen en te bouwen aan een leefbaar bestaan.

De krant en de verkopers zijn in de afgelopen jaren een vast onderdeel geworden van het straatbeeld in Amsterdam en omstreken. De verkopers ontwikkelen en onderhouden sociale contacten met klanten en publiek, en met medewerkers van supermarkten. Met de verkoop van Z! verdienen op dit moment circa 160 verkopers een bescheiden inkomen en bouwen ze aan een sociaal netwerk. In de beginjaren van Z!, ruim twintig jaar geleden, was de krant als sociaal project enig in zijn soort en mede om die reden een groot succes.

Door de enorme toename van gratis bladen en kranten, de opkomst van internet, en de toegenomen zorg voor dak- en thuislozen is de oplage van de krant door de jaren heen sterk gedaald en is daardoor de financiële positie van Z! verslechterd. Stichting Z, de uitgever van Z!, ontvangt geen structurele subsidies. Het merendeel van de inkomsten (circa 60%) komt uit de verkoop van de krant aan de verkopers.

Bedrijfsplan 2011-2014

De ingezette daling van de verkoop van Z! was mede aanleiding voor het opstellen van het Bedrijfsplan 2011-2014. Kern was het verbreden van inkomsten, en de bedrijfsvoering minder afhankelijk te maken van de inkomsten uit de verkoop van de krant. Dit betekende een koersverandering van afhankelijkheid van één product (de krant) naar een diversificatie van producten en meer inkomsten naast die uit verkoop van de krant.

In 2011 bedroegen de inkomsten uit verkoop van de krant 83,9% van de totale inkomsten. In 2015 bedroeg dit aandeel 55,6%. Andere inkomsten namen toe van 16,1% in 2011 tot 44,4% in 2015. Hiermee is deze doelstelling van het bedrijfsplan gehaald, en wordt deze doorgetrokken naar 2016-2018.

Bedrijfsplan 2016-2018

Om Z! de komende jaren weer blijvend financieel gezond te maken zijn voor 2015-2018 maatregelen getroffen voor meer inkomsten en minder uitgaven. Prioriteiten daarbij zijn het continueren en verder ontwikkelen van andere inkomsten en van samenwerking met andere organisaties.

Hiertoe zijn 2015 en 2016 gesprekken gevoerd met samenwerkingspartner De Regenboog Groep over nauwere samenwerking en met de gemeente Amsterdam voor een subsidie voor de jaren 2016-2018. Doelstelling voor 2016-2018 is een gezonde bedrijfsvoering met een positief resultaat, zodat de krant kan blijven uitkomen voor de dakloze verkopers, zolang daar behoefte aan is en dit nodig blijkt.

Sinds 2016 werkt Z! intensief samen met De Regenboog Groep (DRG) met het doel om de bedrijfskosten terug te brengen en daarmee de krant te behouden voor de verkopers. De samenwerking zal succesvol zijn als Z! in de jaren 2017 en 2018 in staat is om de exploitatie van de krant op orde te brengen en Z! (weer) te ontwikkelen tot een gezonde uitgeverij.

Dat betekent dat Stichting Z opnieuw zijn plaats heeft moeten bepalen. Stichting Z heeft op basis van een interne analyse en gesprekken met de stakeholders van Z! geconcludeerd dat de krant succesvol kan zijn als in de komende jaren de volgende uitgangspunten worden behartigd:

 • Z! is een financieel gezonde sociale onderneming.
 • Z! heeft een breed draagvlak, dat zich uit in hoge verkoop van de krant en aanverwante producten.
 • Z! heeft een businessmodel (en bijpassende organisatie) dat is toegesneden op het ondersteunen van de verkopers, de productie en uitgifte van Z!.
 • Z! verdient niet alleen geld met de verkoop/distributie van de krant aan de verkopers maar ook met de verkoop van aanverwante producten.
 • Z! onderhoudt een geldstroom uit aanverwante activiteiten, producten en ‘geefgelden’ die tenminste voor 40% bijdraagt aan de begroting.

Om de krant voor de verkopers te behouden wil Stichting Z in de periode 2016 – 2018 de volgende doelen realiseren:

 1. Stichting Z organisatorisch zo inrichten dat de doelen van de stichting kunnen worden verwezenlijkt.
 2. Meer acties ontwikkelen t.b.v. de verkopers:

– Het gedifferentieerd benaderen van de verkopersgroep.

– Het aanbieden van verkooptraining aan de verkopers.

– Het aanbieden van Nederlandse les aan de verkopers.

– Met een groep vrijwilligers (‘De Buitendienst’) een brug creëren tussen de verkopers op straat en ‘kantoor’.

– Het uitbreiden van het aantal distributiepunten in de stad.

 1. Bestaande aanvullende inkomstenbronnen uitbouwen en onderhouden.

– Uitbreiden van het Vriendenprogramma.

– Aanvragen structurele bijdrages bij fondsen en/of sponsors

– Betaalde advertenties en/of coupons voor de krant binnenhalen

 1. De krant inhoudelijk verbeteren/aantrekkelijker maken.
 2. Met behulp van sociale media rond de krant onafgebroken aandacht voor de krant creëren.
 3. De gulle-gever-problematiek (mensen geven geld maar kopen de krant niet) structureel het hoofd bieden.
 4. Contacten leggen en onderhouden tussen de Z! en gelijkgestemde (journalistieke) initiatieven in Amsterdam.
 5. Contacten versterken en onderhouden met de andere Nederlandse en buitenlandse straatkranten (via het Keurmerk Straatkrant en het International Network of Street Papers).
 6. Ontwikkelen en vermarkten van aanvullende producten.