Vrijwilligers

Zet zoekt vrijwilligers

Z! is ook een vrijwilligersorganisatie, waar veel vrijwilligers actief zijn en daklozen en vrijwilligers elkaar ontmoeten en samenwerken.

In totaal zijn er bij Z! veel vrijwilligers actief. De meeste vrijwilligers werken bij de distributie van Z!. Zij verkopen de krant aan de verkopers, voor een dagdeel per week. Een maal per week verzorgt een vrijwilliger Nederlandse lessen voor verkopers die slecht Nederlands spreken. Een andere vrijwilliger knipt af en toe het haar van de verkopers. Ook het systeembeheer en de website worden verzorgd door vrijwilligers.

Vrijwilligers bij Z! werken op basis van een standaard vrijwilligersovereenkomst en zijn verzekerd door een collectieve ongevallenverzekering. Elk jaar zijn er gezamenlijke activiteiten buiten de deur. Ook zijn er jaarlijks activiteiten met de verkopers en andere medewerkers, zoals het kerst- en paasontbijt en de nieuwjaarsreceptie. De werving van vrijwilligers vindt plaats door een oproep in de krant en/of de website en via de Amsterdamse vrijwilligerscentrale.

Z! is aangesloten bij de Amsterdamse Vrijwilligerscentrale.

Z! is regelmatig op zoek naar vrijwilligers. Neem hiervoor contact op met Jeroen de Rooij – 020 -­ 623 62 02 of per email: info@z-krant.nl