Z wordt Zet

Jubileumfeest Amsterdamse daklozenkrant Z
Presentatie nieuwe krant ZET en ambassadeurs

AMSTERDAM – Donderdag 4 november vierde de Amsterdamse daklozenkrant Z in de Desmet Studio’s haar 15-jarig jubileum. De krant is omgedoopt in ZET en tijdens de avond is de nieuwe krant aangeboden aan burgemeester Eberhard van der Laan.

Zet feest - overhandiging nieuwe Zet aan burgermeester

Ook zijn tijdens de avond (nieuwe) ambassadeurs van ZET gepresenteerd: acteur/regisseur Peter Faber, hoofdredacteur van Het Parool Barbara van Beukering en mode-ondernemer Patrick Lusink. Stadsdichter F. Starik droeg twee gedichten voor en folkgroep Amarins & Le Gatte Negre en DJ Roelicious (acteur Roel Fooij) zorgden tijdens de avond voor muziek.

De herstart van de Amsterdamse daklozenkrant moet het blad weer glans geven en het onder de aandacht brengen van alle Amsterdammers. De afgelopen jaren is de oplage gedaald en daardoor is het voortbestaan van de krant in gevaar gekomen. Door het blad op te frissen, eigentijdser te maken en voor publiciteit en marketing gebruik te maken van sociale media wil ZET de oplagedaling stoppen.

Dames van de catering op het Zet feest

In elke ZET verschijnt er een oproep om op het ZET-YouTubekanaal een filmpje te bekijken. Ook is ZET actief geworden op Facebook en gaat ZET twitteren.

Inhoudelijk biedt ZET verhalen over dakloosheid in de ruimste zin van het woord, verslaggeving van de straat en interviews met opmerkelijke Amsterdammers. Bovendien, en ook dat is nieuw, heeft ieder nummer een themabijlage die aanhaakt bij iets wat leeft in de stad. In ZET nr. 21 is dat een bijlage over de Amsterdamse Cello Biënnale in Muziekgebouw aan ‘t IJ.

De band Amarins tijdens het Zet feest

De toon van ZET is open, direct en zonder kapsones. ZET heeft oog voor detail en laat het grote zien door kleine verhalen te vertellen.

De nieuwe ZET is 5 november op straat verschenen en is voor € 2,- te koop bij de dakloze verkopers.

Het jubileum 15 jaar Z is mede mogelijk gemaakt door BodyShop, De Keuken van 1870, De Regenbooggroep, Fairhills, Fotografie Gerrit Sern&eacute, Goodiebag Girl, Hema, Highlow Communications, HVO-Querido, Jacob Hooij, Leger des Heils, Pantar Amsterdam, Sandays, Skanfonds, VSA Communicatietrefpunt Amsterdam.