Regels verkopen Z!

Verkoperpas verplicht dragen tijdens verkoop

Op de verkoperpas staan pasfoto, voornaam, verkopersnummer en de naam van de krant. De kleur van de pas is citroengeel. Verkopers zonder pas kunt u altijd vragen weg te gaan.

Geen overlast, geen fysiek of verbaal geweld

Niet opdringerig verkopen, niet bedelen, niet onder invloed zijn of zonder toestemming binnen staan. Honden moeten aan de lijn.

Vaste standplaats

Eerste recht op verkoop met standplaatskaart: als de ‘vaste’ verkoper er niet is, mag een ander verkopen. Meldt de verkoper zich met standplaatskaart, dan moet de andere verkoper vertrekken. Op de kaart staan voornaam en nummer, plaats, winkel en straatnaam.

‘Die eerst komt, eerst maalt’

Een standplaats waarvoor geen standplaatskaart is uitgegeven, is vrij. Een verkoper die op een vrije plaats verkoopt, kan niet door een andere verkoper weggestuurd worden. Deze laatste moet wachten tot de andere verkoper weggaat.

Geen vergunning nodig

Volgens de Grondwet mag een ieder op de openbare weg gedrukte waar te koop aanbieden (art. 7, 1e lid, vrije meningsuiting). Voor verkoop op privé-grond is toestemming nodig van de eigenaar.

Verkoopplek

Z! wordt meestal verkocht bij een supermarkt. Die verkoopplek heet bij ons ‘de standplaats’. De verkoper kan er wat geld verdienen maar ook contacten opbouwen met het publiek. De verkoopplek heeft zo een toegevoegde waarde, voor de verkoper en het publiek.

Verkoopgebied

Z! wordt verkocht in Amsterdam, in Noord-Holland en ook in de provincie Utrecht. Met de kranten van Haarlem en Utrecht zijn afspraken over de verkoop. In gebieden waar verschillende kranten verkocht mogen worden, geldt ‘die eerst komt, eerst maalt’.

Klachten

Bij klachten vragen wij direct contact met ons op te nemen en daarbij te letten op de naam en het nummer van de Z!-verkoper (op de verkoperpas). Zo kunnen wij de verkoper aanspreken en terechtwijzen, en eventuele misverstanden vermijden.

Keurmerk Straatkrant

Nederland kent zes bonafide daklozenkranten:

  • Straatnieuws Den/Rotterdam, de Riepe Groningen/Leeuwarden
  • Straatjournaal Haarlem
  • SN (Straatnieuws) Utrecht
  • Z! (Amsterdam)
  • Zelfkrant (Den Bosch)

Zij voeren zij het Keurmerk Straatkrant. De straatkrant met keurmerk wordt verkocht door geregistreerde dakloze verkopers met een verkoperpas, en garandeert een kwalitatief journalistiek product zonder winstoogmerk.

Straatkranten zonder keurmerk

Met het Keurmerk Straatkrant onderscheiden de bonafide daklozenkranten zich van straatkranten en namaakkranten die regels voor verkoop aan hun laars lappen. Voorbeelden hiervan zijn de Belgische krant Het Daklozenwoord, de Herbergkrant uit Zwolle en de gestencilde krant Straat Journaal (Rotterdam – de titel is zelfs gestolen van het bonafide Straatjournaal uit Haarlem).

Achter deze namaakkranten gaan organisaties schuil die (geldelijk) misbruik maken van het werk en de goede naam van bonafide straatkranten. Verkopers verkopen op plekken van andere straatkranten, spreken geen of nauwelijks Nederlands en intimideren andere verkopers. De organisaties achter deze kranten doen hier niets tegen, en verschuilen zich op hun beurt achter de verkopers.

Illegale verkoop

Verkopers van namaakkranten zijn geen officiële verkopers, net als verkopers zonder verkoper-pas. Deze kunt u altijd vragen weg te gaan. Heeft u klachten over illegale verkopers neem dan ook contact met ons op. Wij kunnen dan, samen met u, overlast en illegale verkoop tegengaan en voorkomen. (Wij kunnen illegale verkopers niet terechtwijzen – die verkopers gaan schuil achter een schimmige organisatie, die niet thuis geeft op klachten.)

Straatmuzikanten

Ook straatmuzikanten bezetten plekken waar een daklozenkrant verkocht wordt. Soms geeft dit problemen, ook omdat de regels niet altijd bekend zijn. Een verkoper mag te allen tijde op de openbare weg een krant verkopen, maar een muzikant mag niet te allen tijde op één plek muziek maken.

Regels zijn vastgelegd per gemeente: òf de muzikant heeft een vergunning nodig, waarop staat wanneer en hoe lang deze mag spelen, òf de muzikant heeft geen vergunning nodig, en dan mag de muzikant in de regel niet langer dan een half uur op één plek (onversterkte) muziek maken.

Wij proberen de verkoop van Z! in goede banen te leiden en hopen dat slechte ervaringen met Z!-verkopers geen leidraad zijn voor de toekomst. Het zou immers jammer zijn als de goede verkopers met de kwaden moeten lijden.

Wij hopen dat aan de hand van de informatie mogelijke misstanden en overlast voorkomen kunnen worden. Zo kan de straat voor iedereen toegankelijk blijven, voor het publiek, de winkels en de Z!-verkoper.

Heeft u nog vragen neem dan gerust contact met ons op.