Over Z!

Waarom?

Het doel van Z!, de straatkrant van Amsterdam, is om dak- en thuislozen te helpen zichzelf te helpen. Met de verkoop van Z! kunnen de verkopers wat geld verdienen en (weer) een basis opbouwen van ritme, sociale contacten en zelfrespect.

In iedere grote stad, ook in Amsterdam, leven mensen op straat. De gemeenten en welzijnsorganisaties vangen deze mensen op maar kunnen onmogelijk een waterdicht systeem bieden om dak- en thuisloosheid uit te bannen. Voor de mensen die tussen de wal en het schip terechtkomen biedt Z! een ondernemende manier om hun situatie te verbeteren: het verkopen van de krant als zelfstandig ondernemer.

Sinds 1995 hebben duizenden verkopers hiervan gebruikgemaakt en hebben ze hun levensomstandigheden verbeterd. Tegenwoordig voorziet Z! nog steeds in die behoefte. 

Wie?

De verkopers van Z! zijn dak- of thuisloos en hebben geen of nauwelijks andere inkomsten naast het verkopen van de krant. Met de verkoop van de krant verdienen ze een bescheiden inkomen, doen ze sociale contacten op en kunnen ze verder kijken dan de dag lang is.

Elke verkoper staat ingeschreven bij Z! en heeft een verkoperspas met foto, voornaam en een persoonlijk nummer. Veel verkopers hebben een vaste standplaats waar ze het eerste recht hebben om te verkopen. Is de vaste verkoper er niet, dan mag een andere verkoper er verkopen.

Voor het verkopen op straat is geen vergunning nodig. Volgens de grondwet mag eenieder op de openbare weg gedrukte waar te koop aanbieden (artikel 7, vrijheid van meningsuiting). Voor verkoop op privéterrein is toestemming nodig van de eigenaar.

Wat?

Z! verschijnt sinds 1995 en wordt gedistribueerd aan circa 140 zelfstandige verkopers. Zij kopen de krant bij Z! in voor € 1,35 en verkopen deze op straat voor € 2,50. De verkopers zijn zzd’ers − zelfstandigen zonder dak − en verdienen per verkochte krant€ 1,15.

De kosten worden betaald uit verkoop van de krant aan de verkopers, sponsorgelden en donaties. Z! wordt uitgegeven door Stichting Z. Stichting Z is ANBI-gecertificeerd (een Algemeen Nut Beogende Instelling).

NB: Z! gaat failliet als er geen kranten worden verkocht. U kunt natuurlijk meer betalen dan de verkoopprijs, maar vergeet alstublieft nooit om een krant mee te nemen!

Stichting Z is ANBI-gecertificeerd (ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling) onder fiscaal nummer 8043.42.167.

Organisatie

Stichting Z bestaat uit een bestuur, een redactie, een kleine betaalde staf, veel vrijwilligers en soms ook stagiaires en gedetacheerde medewerkers. In totaal zijn er circa dertig medewerkers. De redactie is onafhankelijk, de leiding van de redactie ligt bij de hoofdredactie.

Redactie

Hoofdredactie: Hans van Dalfsen, Karin Stroo
Eindredactie: Hugo Jetten, Chris Junge
Vormgeving: Susanne Laws, Robert Swart
Redactie: Piet Hermans, Mayanne Könst, Brechtje Keulen
Kopij: redactie@z-krant.nl
Persberichten: redactie@z-krant.nl

 

Z! wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie die bestaat uit freelance journalisten en een vaste redactiemedewerker. Z! verschijnt driewekelijks en wordt gedrukt bij Nieuwsdruk Nederland te Amsterdam-Duivendrecht.

Bestuur

Op 24 april 2019 is Stichting Z onder de paraplu gebracht van De Regenboog Groep, met Hans Wijnands, directeur van De Regenboog Groep, als enig bestuurslid. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de leden van de Raad van Toezicht van Stichting De Regenboog Groep. Hier vindt u de statuten

Distributie

De distributie van Z! vindt plaats in de Tweede Oosterparkstraat 72, Amsterdam-Oost. Hier kopen de verkopers hun krant in voor € 1,35 om die op straat te verkopen voor € 2,50 waarbij de winst – € 1,15 – voor hen is.

De distributie van Z! vindt ook plaats in de Regenboog-inloophuizen Makom (De Pijp), Oud-West en de Princehof (Centrum), en in Huis van de Wijk De Meeuw (Noord).

De distributie bij Z! is zeven dagen per week geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 16.30 uur, zaterdag en zondag van 11.00-14.00 uur. Behalve de krant inkopen kunnen de verkopers er ook even bijkomen van de drukte van de straat en gratis koffie en thee gebruiken.

De verkoop van de krant aan de verkopers wordt bij Z! gedaan door vrijwilligers, ieder voor een dagdeel per week. In totaal zijn er bij de distributie van Z! circa tien vrijwilligers actief. De distributie wordt aangestuurd door de algemeen coördinator, de verkopers worden begeleid door een verkopers begeleider. Zij onderhoudt ook contacten met bedrijfsleiders en buurtregisseurs.

Coördinator : Janneke Vos

Verkopers begeleider : Elke Hauser

Jaarverslag, Jaarrekening en ANBI

INSP (International Network of Street Papers)

Z! is aangesloten bij het International Network of Street Papers. Elke dag helpen wereldwijd 110 daklozen aan armoede te laten ontsnappen. Dankzij miljoenen lezers hebben de afgelopen 25 jaar circa 200.000 verkopers in 40 landen een bescheiden inkomen en een beter leven kunnen opbouwen.

Keurmerk Straatkrant

Nederland kent vijf bonafide straatkranten:

 •   Straatnieuws Den Haag/Rotterdam
 •   De Riepe Groningen/Leeuwarden 
 •   Straatjournaal Haarlem 
 •   Z! (Amsterdam) 
 •   Zelfkrant (Den Bosch) 

Zij voeren het Keurmerk Straatkrant. De straatkrant met keurmerk wordt verkocht door geregistreerde dakloze verkopers met een verkoperpas.  

Het keurmerk garandeert dat een straatkrant:

 •   Wordt gemaakt zonder winstoogmerk 
 •   Géén structurele subsidie krijgt 
 •   Lokaal wordt verspreid door geregistreerde verkopers 
 •   Lid is van het INSP (International Network of Street Papers) 
 •   Kwalitatief hoogwaardige journalistiek biedt 
 •   Géén veredeld bedelproject is 

Regels verkopen Z! 

Regels verkopen Z-krant