Organisatie

Stichting Z

Stichting Z is de uitgever van Z!, de Amsterdamse straatkrant. De krant wordt sinds 1995 door dak- en thuisloze verkopers verkocht in Amsterdam en omstreken.

Doelstelling van de stichting is dak- en thuislozen te helpen zichzelf te helpen. Door de verkoop van de krant kunnen dak- en thuislozen een bescheiden inkomen verwerven en (weer) een basis opbouwen van ritme, sociale contacten en zelfrespect.

De verkopers houden zo contact met de maatschappij en leren aan den lijve dat eigen initiatief loont. Hierdoor wordt een overstap naar het ontplooien van verdere initiatieven makkelijker. Een groot deel van de verkopers verbetert dan ook structureel zijn levensomstandigheden.

Stichting Z heeft als financiële basis de verkoop van de krant aan de verkopers en ontvangt geen structurele subsidies. De exploitatiebegroting wordt gedekt door de verkoop van de krant, advertenties, donaties en inkomsten uit andere activiteiten. Projecten worden gedekt door projectbijdragen. De stichting is ANBI-gecertificeerd (ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling) onder fiscaal nummer 8043.42.167.

Organisatie

Stichting Z bestaat uit een bestuur, een redactie, een kleine betaalde staf, veel vrijwilligers en soms ook stagiaires en gedetacheerde medewerkers. In totaal zijn er circa veertig medewerkers. De redactie is onafhankelijk, de leiding van de redactie ligt bij de hoofdredactie.

Bestuur

Met een statutenwijzing op 24 april 2019 is het bestuur van Stichting Z onder de paraplu gebracht van De Regenboog Groep, met Hans Wijnands, directeur van De Regenboog Groep, als enig bestuurslid, en zijn een Raad van Toezicht en een Raad van Advies ingesteld. Bestuursleden Arend Jan Heerma van Voss, Karen Harmsen en Jaap Fransman zijn vrijwillig teruggetreden en tegelijkertijd toegetreden tot de Raad van Advies. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de leden van de Raad van Toezicht van Stichting De Regenboog Groep. Hier vindt u de nieuwe statuten.

Staf

Directeur van Z! is hoofdredacteur Hans van Dalfsen. De dagelijkse zaken worden gecoördineerd door coördinator Jeroen de Rooij. De staf wordt gecomplementeerd door Elke Hauser, werkbegeleider.

Redactie

De redactie wordt aangevoerd door hoofdredactie Hans van Dalfsen en Brechtje Keulen, en bestaat verder uit freelance journalisten en een parttime redactiemedewerker.

Distributie en ondersteuning

De distributie en ondersteuning worden aangestuurd door coördinator Jeroen de Rooij, ondersteund door werkbegeleider Madelon de Jong.

Vrijwilligers

Vrijwilligers verzorgen de verkoop van de krant aan de verkopers, voor een dagdeel per week.

Verkopers

De verkopers worden binnen de organisatie vertegenwoordigd door een raad van ervaren verkopers. Deze verkoperraad overlegt regelmatig met de staf.

Stichting Z

Tweede Oosterparkstraat 72
1091 JG Amsterdam

tel: 020 6236202; distributie: 020 4289224
e-mail: info@z-krant.nl
web: www.z-krant.nl

KvK: 41215119
Bank: NL 29 RABO 0393 5092 30

RSIN/fiscaal nummer:  8043.42.167
ANBI nummer: 8043 42 167