• logo

  • Boek een hotel via Z-HOTELS.NL en 3% van de rekening gaat naar Z!, zonder extra kosten!
  • Doneren

  • Vrienden van Z!

Organisatie

Stichting Z

Stichting Z is de uitgever van Z!, de Amsterdamse straatkrant. De krant wordt sinds 1995 door dak- en thuisloze verkopers verkocht in Amsterdam en omstreken.

Doelstelling van de stichting is dak- en thuislozen te helpen zichzelf te helpen. Door de verkoop van de krant kunnen dak- en thuislozen een bescheiden inkomen verwerven en (weer) een basis opbouwen van ritme, sociale contacten en zelfrespect.

De verkopers houden zo contact met de maatschappij en leren aan den lijve dat eigen initiatief loont. Hierdoor wordt een overstap naar het ontplooien van verdere initiatieven makkelijker. Een groot deel van de verkopers verbetert dan ook structureel zijn levensomstandigheden.

Stichting Z heeft als financiële basis de verkoop van de krant aan de verkopers en ontvangt geen structurele subsidies. De exploitatiebegroting wordt gedekt door de verkoop van de krant, advertenties, donaties en inkomsten uit andere activiteiten. Projecten worden gedekt door projectbijdragen. De stichting is ANBI-gecertificeerd (ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling) onder fiscaal nummer 8043.42.167.

Organisatie

Stichting Z bestaat uit een bestuur, een redactie, een kleine betaalde staf, veel vrijwilligers en soms ook stagiaires en gedetacheerde medewerkers. In totaal zijn er circa veertig medewerkers. De redactie is onafhankelijk, de leiding van de redactie ligt bij de hoofdredacteur.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Z bestaat uit drie personen en is eindverantwoordelijk. Het bestuur komt tweemaandelijks bijeen, samen met de hoofdredacteur en de coördinator. Jaarlijks is er een beleidsdag en een bestuursevaluatie.

Bestuurssamenstelling: voorzitter: Arend Jan Heerma van Voss; penningmeester: Karen Harmsen; lid: Jaap Fransman.

Staf

Sinds 1 januari 2016 is hoofdredacteur Hans van Dalfsen aangesteld als directeur. Hij was directeur ad interim sinds maart 2014. De dagelijkse zaken worden gecoördineerd door coördinator Jeroen de Rooij. Per 1 januari 2015 is de staf uitgebreid met Marcel Goudsblom, coördinator verkoop en zorg.

Redactie

De redactie wordt aangevoerd door hoofdredacteur Hans van Dalfsen, en bestaat verder uit freelance journalisten en een parttime redactiemedewerker.

Distributie en ondersteuning

De distributie en ondersteuning worden aangestuurd door coördinator Jeroen de Rooij, ondersteund door de coördinator verkoop en zorg.

Vrijwilligers

Vrijwilligers verzorgen de verkoop van de krant aan de verkopers, voor een dagdeel per week. Andere vrijwilligers verzorgen het web- en IT-beheer en de inzet van sociale media.

Verkopers

De verkopers worden binnen de organisatie vertegenwoordigd door een raad van ervaren verkopers. Deze verkoperraad overlegt regelmatig met de staf.

Staf

Directeur: Hans van Dalfsen; coördinator: Jeroen de Rooij; coördinator verkoop en zorg: Marcel Goudsblom.

 

Stichting Z

Tweede Oosterparkstraat 72
1091 JG Amsterdam

tel: 020 6236202; distributie: 020 4289224
e-mail: info@z-krant.nl
web: www.z-krant.nl

KvK: 41215119
Bank: NL29RABO0393509230

RSIN/fiscaal nummer:  8043.42.167